Κατατέθηκε στη Βουλή Οικονομική Έρευνα 2022-23

Η υπουργός Οικονομικών της Ένωσης Nirmala Sitaraman κατέθεσε στο Κοινοβούλιο την Οικονομική Έρευνα 2022-23.

Κύρια σημεία της Οικονομικής Έρευνας 2022-23: ώθηση στην αγροτική ανάπτυξη 
 
Η Έρευνα σημειώνει ότι το 65 τοις εκατό (στοιχεία 2021) του πληθυσμού της χώρας ζει στις αγροτικές περιοχές και το 47 τοις εκατό του πληθυσμού εξαρτάται από τη γεωργία για τα προς το ζην. Έτσι, η εστίαση της κυβέρνησης στην αγροτική ανάπτυξη είναι επιβεβλημένη. Η έμφαση της κυβέρνησης δόθηκε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές για να διασφαλιστεί μια πιο δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Ο στόχος της δέσμευσης της κυβέρνησης στην αγροτική οικονομία ήταν «ο μετασχηματισμός της ζωής και των μέσων διαβίωσης μέσω της ενεργητικής κοινωνικοοικονομικής ένταξης, ενσωμάτωσης και ενδυνάμωσης της αγροτικής Ινδίας». 

Η έρευνα αναφέρεται στα δεδομένα της Εθνικής Έρευνας Οικογενειακής Υγείας για το 2019-21, τα οποία δείχνουν σημαντική βελτίωση σε σχέση με το 2015-16 σε μια σειρά δεικτών που αφορούν την ποιότητα της αγροτικής ζωής, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της πρόσβασης στην ηλεκτρική ενέργεια, της παρουσίας βελτιωμένες πηγές πόσιμου νερού, κάλυψη στα συστήματα ασφάλισης υγείας, κ.λπ. Η ενδυνάμωση των γυναικών έχει επίσης αποκτήσει δυναμική, με ορατή πρόοδο στη συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων του νοικοκυριού, στην κατοχή τραπεζικών λογαριασμών και στη χρήση κινητών τηλεφώνων. Οι περισσότεροι από τους δείκτες που αφορούν την υγεία των γυναικών και των παιδιών της υπαίθρου έχουν βελτιωθεί. Αυτές οι στατιστικές προσανατολισμένες στα αποτελέσματα καταδεικνύουν απτή μεσοπρόθεσμη πρόοδο στο βιοτικό επίπεδο της υπαίθρου, υποβοηθούμενη από την εστίαση της πολιτικής στις βασικές ανέσεις και την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος. 

Η Έρευνα σημειώνει μια πολύπλευρη προσέγγιση για την αύξηση του αγροτικού εισοδήματος και της ποιότητας ζωής μέσω διαφορετικών συστήματα.   

1. Διαβίωση, Ανάπτυξη Δεξιοτήτων 

Η Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihood Mission (DAY-NRLM), στοχεύει να επιτρέψει στα οικονομικά αδύναμα νοικοκυριά να έχουν πρόσβαση σε επικερδή αυτοαπασχόληση και ευκαιρίες απασχόλησης ειδικευμένων με μισθό, με αποτέλεσμα βιώσιμες και διαφοροποιημένες επιλογές διαβίωσης για αυτά. Αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες πρωτοβουλίες στον κόσμο για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των φτωχών. Ο ακρογωνιαίος λίθος της αποστολής είναι η προσέγγισή της με γνώμονα την κοινότητα, η οποία έχει προσφέρει μια τεράστια πλατφόρμα με τη μορφή κοινοτικών θεσμών για την ενδυνάμωση των γυναικών.  

Οι γυναίκες της υπαίθρου βρίσκονται στον πυρήνα του προγράμματος που επικεντρώνεται εκτενώς στην κοινωνικοοικονομική ενδυνάμωσή τους. Σχεδόν 4 lakh μέλη της Ομάδας Αυτοβοήθειας (SHG) έχουν εκπαιδευτεί ως Άτομα Πόρων της Κοινότητας (CRPs) (δηλαδή Pashu Sakhi, Krishi Sakhi, Bank Sakhi, Bima Sakhi, Poshan Sakhi κ.λπ.) βοηθούν στην υλοποίηση της αποστολής στο έδαφος επίπεδο. Η αποστολή έχει κινητοποιήσει συνολικά 8.7 crore γυναίκες από φτωχές και ευάλωτες κοινότητες σε 81 lakh SHGs. 

Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Εγγύησης Αγροτικής Απασχόλησης του Μαχάτμα Γκάντι (MGNREGS) συνολικά 5.6 crore νοικοκυριά επωφελήθηκαν από απασχόληση και συνολικά 225.8 crore ανθρωποημέρες έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος (μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 2023). Ο αριθμός των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του MGNREGS αυξήθηκε σταθερά με τα χρόνια, με 85 lakh ολοκληρωμένες εργασίες το FY22 και 70.6 lakh ολοκληρωμένες εργασίες μέχρι στιγμής το FY23 (στις 9 Ιανουαρίου 2023). Αυτές οι εργασίες περιλαμβάνουν τη δημιουργία οικιακών περιουσιακών στοιχείων, όπως υπόστεγα ζώων, λίμνες αγροκτημάτων, σκαμμένα πηγάδια, φυτείες κηπευτικών, λάκκους λιπασματοποίησης κ.λπ., στα οποία ο δικαιούχος λαμβάνει τόσο εργατικό όσο και κόστος υλικού σύμφωνα με τις τυπικές τιμές. Εμπειρικά, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα 2-3 ετών, αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχει παρατηρηθεί ότι έχουν σημαντικό θετικό αντίκτυπο στη γεωργική παραγωγικότητα, τις δαπάνες που σχετίζονται με την παραγωγή και το εισόδημα ανά νοικοκυριό, μαζί με αρνητική συσχέτιση με τη μετανάστευση και τη μείωση του χρέους, ιδίως από μη θεσμικές πηγές. Αυτό, σημειώνει η Έρευνα, έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για την υποβοήθηση της διαφοροποίησης του εισοδήματος και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στα μέσα διαβίωσης της υπαίθρου. Εν τω μεταξύ, η Οικονομική Έρευνα παρατηρεί επίσης μια ετήσια μείωση της μηνιαίας ζήτησης για το Εθνικό Σχέδιο Εγγύησης Αγροτικής Απασχόλησης του Μαχάτμα Γκάντι (MGNREGS) και αυτό οι σημειώσεις της Έρευνας προέρχονται από την ομαλοποίηση της αγροτικής οικονομίας λόγω της ισχυρής αγροτικής ανάπτυξης και μια γρήγορη ανάκαμψη από τον Covid-19. 

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων υπήρξε επίσης ένας από τους τομείς εστίασης για την κυβέρνηση. Στο πλαίσιο του Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY), έως τις 30 Νοεμβρίου 2022, έχουν εκπαιδευτεί συνολικά 13,06,851 υποψήφιοι, εκ των οποίων οι 7,89,685 έχουν λάβει θέσεις εργασίας. 

2. Ενδυνάμωση των Γυναικών  

Το μετασχηματιστικό δυναμικό των Ομάδων Αυτοβοήθειας (SHGs), που αποδεικνύεται μέσω του βασικού τους ρόλου στην επιτόπια ανταπόκριση στον Covid-19, έχει χρησιμεύσει ως το επίκεντρο της αγροτικής ανάπτυξης μέσω της ενδυνάμωσης των γυναικών. Η Ινδία έχει περίπου 1.2 crore SHG, το 88% είναι αποκλειστικά γυναίκες SHG. Το SHG Bank Linkage Project (SHG-BLP), που ξεκίνησε το 1992, έχει ανθίσει στο μεγαλύτερο έργο μικροχρηματοδότησης στον κόσμο. Το SHG-BLP καλύπτει 14.2 crore οικογένειες μέσω 119 lakh SHGs με καταθέσεις ταμιευτηρίου Rs. Ομάδες 47,240.5 crore και 67 lakh με εκκρεμή δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις Rs. 1,51,051.3 crore, στις 31 Μαρτίου 2022. Ο αριθμός των συνδεδεμένων πιστώσεων SHG αυξήθηκε με CAGR 10.8 τοις εκατό κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών (FY13 έως FY22). Συγκεκριμένα, η αποπληρωμή από την τράπεζα των SHGs είναι μεγαλύτερη από 96%, υπογραμμίζοντας την πιστωτική πειθαρχία και την αξιοπιστία τους. 

Οι γυναικείες οικονομικές SHG έχουν θετική, στατιστικά σημαντική επίδραση στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ενδυνάμωση των γυναικών, με θετικά αποτελέσματα στην ενδυνάμωση που επιτυγχάνονται μέσω διαφόρων τρόπων όπως η εξοικείωση με το χειρισμό χρημάτων, η λήψη οικονομικών αποφάσεων, η βελτίωση των κοινωνικών δικτύων, η ιδιοκτησία περιουσιακών στοιχείων και η διαφοροποίηση των μέσων διαβίωσης .  

Σύμφωνα με μια πρόσφατη αξιολόγηση του DAY-National Rural Livelihood Mission, τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι λειτουργοί αντιλήφθηκαν υψηλές επιπτώσεις του προγράμματος σε τομείς που σχετίζονται με την ενδυνάμωση των γυναικών, την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, την ανάπτυξη της προσωπικότητας, τη μείωση των κοινωνικών κακών. και επιπλέον, μέτριες επιπτώσεις όσον αφορά την καλύτερη εκπαίδευση, την υψηλότερη συμμετοχή στα ιδρύματα του χωριού και την καλύτερη πρόσβαση σε κυβερνητικά προγράμματα.  

Κατά τη διάρκεια του Covid, οι SHGs ήταν σε δράση κινητοποιώντας τις γυναίκες να ενωθούν, να υπερβούν την ομαδική τους ταυτότητα και να συμβάλουν συλλογικά στη διαχείριση κρίσεων. Αναδείχθηκαν ως βασικοί παίκτες στη διαχείριση κρίσεων, οδηγώντας από μπροστά – παράγοντας μάσκες, απολυμαντικά και προστατευτικό εξοπλισμό, ευαισθητοποιώντας για την πανδημία, παρέχοντας βασικά αγαθά, λειτουργώντας κοινοτικές κουζίνες, στηρίζοντας τα προς το ζην στα αγροκτήματα κ.λπ. Η παραγωγή μασκών από SHG έχει ήταν μια αξιοσημείωτη συμβολή, δίνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης μασκών από κοινότητες σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές και παρέχοντας ζωτική προστασία έναντι του ιού Covid-19. Στις 4 Ιανουαρίου 2023, περισσότερες από 16.9 crore μάσκες παρήχθησαν από SHG στο πλαίσιο του DAY-NRLM.  

Οι γυναίκες της υπαίθρου συμμετέχουν ολοένα και περισσότερο στην οικονομική δραστηριότητα. Η έρευνα σημειώνει την αξιοσημείωτη αύξηση του ποσοστού συμμετοχής γυναικών στο εργατικό δυναμικό της υπαίθρου (FLFPR) από 19.7 τοις εκατό το 2018-19 σε 27.7 τοις εκατό το 2020-21. Η έρευνα αποκαλεί αυτή την ανάκαμψη στο FLFPR ως μια θετική εξέλιξη στην πτυχή του φύλου της απασχόλησης, η οποία θα μπορούσε να αποδοθεί στην αύξηση των αγροτικών ανέσεων που απελευθερώνουν χρόνο για τις γυναίκες και στην υψηλή γεωργική ανάπτυξη με την πάροδο των ετών. Εν τω μεταξύ, η έρευνα παρατηρεί επίσης ότι το γυναικείο LFPR της Ινδίας είναι πιθανό να υποτιμηθεί, καθώς απαιτούνται μεταρρυθμίσεις στον σχεδιασμό και το περιεχόμενο της έρευνας για να αποτυπωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η πραγματικότητα των εργαζόμενων γυναικών. 

3. Στέγαση για Όλους 

Η κυβέρνηση δημιούργησε το «Στέγαση για Όλους έως το 2022» για να προσφέρει καταφύγιο με αξιοπρέπεια για τον καθένα. Με αυτόν τον στόχο, το Pradhan Mantri Awaas Yojana – Gramin (PMAY-G) ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2016 με στόχο την παροχή περίπου 3 crore pucca σπιτιών με βασικές ανέσεις σε όλα τα επιλέξιμα άστεγα νοικοκυριά που ζουν σε kutcha και ερειπωμένα σπίτια σε αγροτικές περιοχές έως το 2024. Στο πλαίσιο του καθεστώτος, οι ακτήμονες δικαιούχοι έχουν την υψηλότερη προτεραιότητα στην παραχώρηση κατοικιών. Συνολικά για 2.7 crore σπίτια έχουν επιβληθεί κυρώσεις και 2.1 crore σπίτια έχουν ολοκληρωθεί έως τις 6 Ιανουαρίου 2023 στο πλαίσιο του καθεστώτος. Ενάντια στον συνολικό στόχο της ολοκλήρωσης των 52.8 lakh κατοικιών το 23 έτος, έχουν ολοκληρωθεί 32.4 lakh κατοικίες.  

4. Νερό και αποχέτευση 

Την 73η Ημέρα Ανεξαρτησίας, 15 Αυγούστου 2019, ανακοινώθηκε η αποστολή Jal Jeevan (JJM), η οποία θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τα κράτη, για να παρέχει έως το 2024, σύνδεση νερού βρύσης σε κάθε αγροτικό νοικοκυριό και δημόσια ιδρύματα σε χωριά όπως σχολεία, κέντρα Anganwadi , άσραμ σάλας (σχολεία κατοικιών σε φυλές), κέντρα υγείας κ.λπ. Κατά την εφαρμογή του JJM τον Αύγουστο του 2019, περίπου 3.2 crore (17 τοις εκατό) νοικοκυριά από το σύνολο των 18.9 crore αγροτικών νοικοκυριών είχαν παροχή νερού βρύσης. Από την έναρξη της Αποστολής, στις 18 Ιανουαρίου 2023, από 19.4 crore αγροτικά νοικοκυριά, 11.0 crore νοικοκυριά λαμβάνουν νερό βρύσης στα σπίτια τους.  

Η αποστολή Amrit Sarovar στόχευε στην ανάπτυξη και αναζωογόνηση 75 υδάτινων σωμάτων σε κάθε περιοχή της χώρας κατά τη διάρκεια του Amrit Varsh – 75ο έτος ανεξαρτησίας. Η αποστολή ξεκίνησε από την κυβέρνηση την Εθνική Ημέρα Panchayati Raj το 2022. Ενάντια στον αρχικό στόχο 50,000 Amrit Sarovar, εντοπίστηκαν συνολικά 93,291 τοποθεσίες Amrit Sarovar, ξεκίνησαν εργασίες σε περισσότερες από 54,047 τοποθεσίες και από αυτές ξεκίνησαν οι εργασίες. έχουν κατασκευαστεί συνολικά 24,071 Amrit Sarovars. Η αποστολή βοήθησε στην ανάπτυξη χωρητικότητας 32 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων και δημιούργησε συνολική δυνατότητα δέσμευσης άνθρακα 1.04,818 τόνων άνθρακα ετησίως. Η αποστολή μετατράπηκε σε μαζικό κίνημα με τον Shram Dhaan από την κοινότητα, όπου συμμετείχαν επίσης Μαχητές Ελευθερίας, Βραβευμένοι Padma και ηλικιωμένοι πολίτες της περιοχής μαζί με τη σύσταση Ομάδων Χρηστών Νερού. Αυτό σε συνδυασμό με την κυκλοφορία της εφαρμογής Jaldoot που βοηθά την κυβέρνηση να τεκμηριώνει και να παρακολουθεί τους υπόγειους υδάτινους πόρους και τη στάθμη του τοπικού νερού θα έκανε τη λειψυδρία παρελθόν. 

Η Φάση ΙΙ της αποστολής Swachh Bharat (G) βρίσκεται υπό υλοποίηση από το 21 έως το 25 έτος. Στοχεύει στη μετατροπή όλων των χωριών σε ODF Plus με έμφαση στη διατήρηση του καθεστώτος ODF των χωριών και στην κάλυψη όλων των χωριών με συστήματα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων. Η Ινδία απέκτησε καθεστώς ODF σε όλα τα χωριά της χώρας στις 2 Οκτωβρίου 2019. Τώρα, περίπου 1,24,099 χωριά έχουν δηλωθεί ως ODF Plus έως τον Νοέμβριο του 2022 στο πλαίσιο της αποστολής. Τα νησιά Andaman & Nicobar έχουν ανακηρυχθεί ως τα πρώτα «Swachh, Sujal Pradesh» με όλα τα χωριά τους να έχουν δηλωθεί ως ODF plus. 

5. Αγροτικές κατοικίες χωρίς καπνό 

Η απελευθέρωση 9.5 crore συνδέσεων υγραερίου υπό το Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, βοήθησε στην αύξηση της κάλυψης LPG από 62 τοις εκατό (την 1η Μαΐου 2016) σε 99.8 τοις εκατό (την 1η Απριλίου 2021). Ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το FY22, προέβλεπε την απελευθέρωση επιπλέον ενός εκατομμυρίου συνδέσεων υγραερίου στο πλαίσιο του προγράμματος PMUY, π.χ. Ujjwala 2.0 – αυτό το καθεστώς θα προσφέρει δωρεάν σύνδεση υγραερίου χωρίς κατάθεση, πρώτη αναπλήρωση και θερμαντική πλάκα στους δικαιούχους, και απλοποιημένη διαδικασία εγγραφής. Σε αυτή τη φάση έχει δοθεί ειδική διευκόλυνση σε οικογένειες μεταναστών. Σύμφωνα με αυτό το πρόγραμμα Ujjwala 2.0, 1.6 crore συνδέσεις έχουν αποδεσμευτεί έως τις 24 Νοεμβρίου 2022. 

6. Αγροτικές Υποδομές 

Από την ίδρυσή του, το Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana βοήθησε στη δημιουργία 1,73,775 δρόμων με εμβαδόν 7,23,893 km και 7,789 Long Span Bridges (LSBs) έναντι των επιβληθέντων, 1,84,984 δρόμων μεγέθους 8,01,838 km και 10,383 χλμ. LSBs) κάτω από όλες τις κάθετες/παρεμβάσεις της υποδεικνύει την έρευνα. Η έρευνα παρατηρεί ότι πραγματοποιήθηκαν διάφορες ανεξάρτητες μελέτες αξιολόγησης επιπτώσεων για το PMGSY, οι οποίες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα είχε θετικό αντίκτυπο στη γεωργία, την υγεία, την εκπαίδευση, την αστικοποίηση, τη δημιουργία απασχόλησης κ.λπ. 

7. SAUBHAGYA- Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana, ξεκίνησε για την επίτευξη της καθολικής ηλεκτροδότησης των νοικοκυριών παρέχοντας συνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας σε όλα τα μη ηλεκτροδοτημένα νοικοκυριά σε αγροτικές περιοχές και σε όλα τα πρόθυμα φτωχά νοικοκυριά σε αστικές περιοχές της χώρας. Οι συνδέσεις δόθηκαν δωρεάν σε οικονομικά φτωχά νοικοκυριά και για άλλα χρεώθηκαν 500 Rs μετά την απελευθέρωση της σύνδεσης σε 10 δόσεις. Το πρόγραμμα Saubhagya ολοκληρώθηκε με επιτυχία και έκλεισε στις 31 Μαρτίου 2022. Ο Deendayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana (DDUGJY), προέβλεπε τη δημιουργία βασικής υποδομής ηλεκτρικής ενέργειας σε χωριά/κατοικίες, την ενίσχυση και την αύξηση της υπάρχουσας υποδομής και τη μέτρηση των υπαρχόντων τροφοδοτικών/μετασχηματιστών διανομής /καταναλωτές για τη βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας της παροχής ρεύματος στις αγροτικές περιοχές. Συνολικά 2.9 crore νοικοκυριά έχουν ηλεκτροδοτηθεί από την έναρξη της περιόδου Saubhagya τον Οκτώβριο του 2017 στο πλαίσιο διαφόρων προγραμμάτων, π.χ. (Saubhgaya, DDUGJY, κ.λπ.). 

                                                                         *** 
 

Πλήρες κείμενο της Έρευνας είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμος

Συνέντευξη Τύπου του Chief Economic Advisor (CEA), Υπουργείο Οικονομικών

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε εδώ το όνομά σας

Για λόγους ασφαλείας, απαιτείται η χρήση της υπηρεσίας reCAPTCHA της Google η οποία υπόκειται στην Google Πολιτική Απορρήτου και Όροί χρήσης.

Συμφωνώ με αυτούς τους όρους.