Κοινοποιήθηκαν οδηγίες για την πρόληψη παραπλανητικών διαφημίσεων και εγκρίσεων
Αναφορά: Bollywood Hungama, CC BY 3.0 , μέσω του Wikimedia Commons

Για να περιορίσει τις παραπλανητικές διαφημίσεις και να προστατεύσει τους καταναλωτές, το Κέντρο έχει κοινοποιήσει Οδηγίες για την πρόληψη παραπλανητικών διαφημίσεων και εγκρίσεων. 

Κατά την άσκηση των εξουσιών που παρέχονται από το άρθρο 18 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών, 2019, η Κεντρική Αρχή Προστασίας Καταναλωτών έχει γνωστοποιήσει Κατευθυντήριες γραμμές for Prevention of Misleading Advertisements and Endorsements for Misleading Advertisements, 2022 on 9th June 2022, with the objective to curb misleading advertisements and protect the consumers, who may be exploited or affected by such advertisements. According to these Guidelines, endorser includes an individual or a group or an institution making endorsement of any goods, product or service in an advertisement whose opinion, belief, finding or experience being the message which such διαφήμιση appears to reflect.

These Guidelines state that due diligence is required for endorsement of advertisements such that any endorsement in an advertisement must reflect the genuine, reasonably current opinion of the individual, group or organisation making such representation and must be based on adequate information about, or experience with, the identified goods, product or service and must not otherwise be deceptive. It clarifies that where, Indian professionals, whether resident in India or otherwise, are barred under any law for the time being in force from making endorsement in any advertisement pertaining to any profession, then, ξένος professionals of such profession shall also be not permitted to make endorsement in such advertisement.

Σε περίπτωση ψευδούς ή παραπλανητικής διαφήμισης, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών, 2019, η CCPA μπορεί να επιβάλει πρόστιμα στον κατασκευαστή ή τον καταχωρητή έως και Rs. 10 lakhs ή Rs 50 lakhs σε περίπτωση επανειλημμένων παραβιάσεων. 

*** 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε εδώ το όνομά σας

Για λόγους ασφαλείας, απαιτείται η χρήση της υπηρεσίας reCAPTCHA της Google η οποία υπόκειται στην Google Πολιτική Απορρήτου και Όροί χρήσης.

Συμφωνώ με αυτούς τους όρους.