G20: Η πρώτη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας κατά της Διαφθοράς (ACWG) ξεκινά αύριο
Αναφορά: DonkeyHotey, CC BY 2.0 , μέσω του Wikimedia Commons

"Η διαφθορά είναι μια μάστιγα που επηρεάζει την αποτελεσματική χρήση των πόρων και τη συνολική διακυβέρνηση και επηρεάζει πιο έντονα τους φτωχότερους και τους περιθωριοποιημένους». Δρ Jitendra Singh  

Η Ινδία θα επιβεβαιώσει την ενοποιημένη δράση για να εξασφαλίσει μηδενική ανοχή κατά της διαφθοράς και να εμβαθύνει τις δεσμεύσεις της G-20 για την καταπολέμηση της διαφθοράς παγκοσμίως στην πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας κατά της διαφθοράς (ACWG) της G-20, που θα πραγματοποιηθεί στο Gurugram από την 1ηst να 3rd Μαρτίου 2023. 

Η συνάντηση διοργανώνεται από το Τμήμα Προσωπικού και Εκπαίδευσης (DoPT). Κατά τη διάρκεια της τριήμερης εκδήλωσης στο Gurugram, πάνω από 90 εκπρόσωποι από 20 χώρες μέλη, 10 προσκεκλημένες χώρες και 9 διεθνείς οργανισμούς θα συμμετάσχουν σε λεπτομερείς συζητήσεις για την ενίσχυση των διεθνών μηχανισμών κατά της διαφθοράς.  

Η Ομάδα Εργασίας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ACWG) της G-20 ιδρύθηκε το 2010 για να αναφέρει τους ηγέτες της G-20 για θέματα κατά της διαφθοράς και στοχεύει στη θέσπιση ελάχιστων κοινών προτύπων μεταξύ των νομικών συστημάτων των χωρών της G-20 για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Επικεντρώνεται στην ακεραιότητα και τη διαφάνεια του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, τη δωροδοκία, τη διεθνή συνεργασία, την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, τη διαφάνεια των δικαιούχων ιδιοκτησίας, τους ευάλωτους τομείς και την ανάπτυξη ικανοτήτων. Από την ίδρυσή της το 2010, η Ομάδα Εργασίας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ACWG) της G-20 βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καθοδήγησης των πρωτοβουλιών κατά της διαφθοράς των χωρών της G-20.  

Οι συνεδριάσεις της ACWG της G-20 έχουν έναν Πρόεδρο (χώρα Προεδρίας) και μία Συμπρόεδρο χώρα. Συμπρόεδρος για το G-20 ACWG 2023 είναι η Ιταλία.  

Υπό την προεδρία της Ινδίας, τα μέλη της G-20 θα συζητήσουν τομείς μελλοντικής δράσης, όπως η προσαγωγή διαδικασιών, όπου οι φυγόδικοι οικονομικοί παραβάτες μπορούν να εντοπιστούν και να εκδοθούν ταχύτερα και οι περιουσίες τους που βρίσκονται στο εξωτερικό θα τεθούν εντός της νομοθεσίας της χώρας από την οποία αυτοί οι παραβάτες διαφυγή. Η προεδρία της Ινδίας θα υποστηρίξει τις χώρες της G-20 να δώσουν προτεραιότητα στην ανάκτηση και την επιστροφή κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων στην ευρεία στρατηγική τους κατά της διαφθοράς. Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών εντοπισμού και αναγνώρισης περιουσιακών στοιχείων, η ανάπτυξη μηχανισμών για τον γρήγορο περιορισμό των παράνομων περιουσιακών στοιχείων και η προώθηση της αποτελεσματικής χρήσης πληροφοριών ανοιχτού κώδικα και δικτύων ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων θα είναι βασικοί τομείς. Θα τονιστεί η σημασία της άτυπης συνεργασίας μεταξύ των χωρών της G-20 και της δημιουργίας κόμβου γνώσης για τη διευκόλυνση της κατάρτισης και της ανάπτυξης ικανοτήτων των χωρών μελών για την ενίσχυση της χρήσης των υφιστάμενων μηχανισμών συνεργασίας.  

Στο πλαίσιο της πρώτης συνάντησης της ACWG, έχει επίσης προγραμματιστεί μια παράπλευρη εκδήλωση με θέμα «Μόχλευση Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την καταπολέμηση της διαφθοράς στον δημόσιο τομέα» για την επεξεργασία του ρόλου των ΤΠΕ στην καταπολέμηση της διαφθοράς παγκοσμίως και τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ινδία για τη μείωση και αντιμετώπιση της διαφθοράς. Η Ινδία θα χρησιμοποιήσει την εμπειρία της από την εφαρμογή του μοντέλου διακυβέρνησης με επίκεντρο τον πολίτη για να επιδείξει το ρόλο των ΤΠΕ στην πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της διαφθοράς δημιουργώντας κοινές πλατφόρμες ΤΠΕ για μεγαλύτερη διαφάνεια και για ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της παράλληλης εκδήλωσης.  

Η Ομάδα των Είκοσι (G-20) είναι το κορυφαίο φόρουμ για τη διεθνή οικονομική συνεργασία. Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση και την ενίσχυση της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής και διακυβέρνησης σε όλα τα μεγάλα διεθνή οικονομικά ζητήματα. Ιδρύθηκε το 1999 μετά την ασιατική χρηματοπιστωτική κρίση ως φόρουμ για τους Υπουργούς Οικονομικών και τους Διοικητές των Κεντρικών Τραπεζών για να συζητήσουν παγκόσμια οικονομικά και χρηματοπιστωτικά ζητήματα και αναβαθμίστηκε σε επίπεδο αρχηγών κρατών/κυβερνήσεων στον απόηχο της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007 και, το 2009, ανακηρύχθηκε το «πρώτο φόρουμ για τη διεθνή οικονομική συνεργασία». Αρχικά, επικεντρώθηκε σε γενικά μακροοικονομικά ζητήματα, αλλά έκτοτε επέκτεινε την ατζέντα του για να συμπεριλάβει το εμπόριο, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την υγεία, τη γεωργία, την ενέργεια, το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

Το G-20 αποτελείται από δύο παράλληλες πίστες: το Finance Track και το Sherpa Track. Οι Υπουργοί Οικονομικών και οι Διοικητές των Κεντρικών Τραπεζών ηγούνται του Finance Track, ενώ η πλευρά των Σέρπα συντονίζεται από τους Σέρπα των χωρών μελών, οι οποίοι είναι προσωπικοί απεσταλμένοι των ηγετών.  

Στο πλαίσιο των δύο τροχιών, υπάρχουν δεκατρείς θεματικά προσανατολισμένες ομάδες εργασίας που αποτελούνται από εμπειρογνώμονες και αξιωματούχους από αρμόδια υπουργεία που διευθύνουν σε βάθος αναλύσεις και συζητήσεις για μια σειρά διεθνώς συναφών θεμάτων σε αντίστοιχους τομείς ως μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της G-20.  

*** 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε εδώ το όνομά σας

Για λόγους ασφαλείας, απαιτείται η χρήση της υπηρεσίας reCAPTCHA της Google η οποία υπόκειται στην Google Πολιτική Απορρήτου και Όροί χρήσης.

Συμφωνώ με αυτούς τους όρους.